• شیر فلکه کشویی چدنی
  مشاهده محصول

  شیر فلکه کشویی چدنی

    شیر فلکه کشویی چدنی Cast iron Gate valve شیر فلکه کشویی چدنی : شیرآلات کشویی چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای فلکه کشویی چدنی در […]

 • شیر فلکه زبانه لاستیکی
  مشاهده محصول

  شیر فلکه زبانه لاستیکی

      شیر فلکه زبانه لاستیکی Cast iron Gate valve شیر فلکه زبانه لاستیکی: شیرآلات فلکه زبانه لاستیکی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای فلکه زبانه لاستیکی […]

 • شیر فلکه چدنی
  مشاهده محصول

  شیر فلکه چدنی

    شیر فلکه چدنی Cast iron valve شیر فلکه چدنی : شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای فلکه چدنی در فشار های pn10 ، pn16 […]

 • شیر فلکه چدنی فاراب
  مشاهده محصول

  شیر فلکه چدنی فاراب

      شیر فلکه چدنی فاراب Cast iron valve Farab شیر فلکه چدنی فاراب: شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای فلکه چدنی فاراب در فشار […]

 • شیر صافی چدنی
  مشاهده محصول

  شیر صافی چدنی

    شیر صافی چدنی Cast iron Strainer valve شیر صافی چدنی : شیرآلات صافی چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای صافی چدنی در فشار های pn10 […]

 • شیر سوپاپی چدنی
  مشاهده محصول

  شیر سوپاپی چدنی

    شیر سوپاپی چدنی Cast iron Piston valve شیر سوپاپی چدنی : شیرآلات سوپاپی چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای سوپاپی چدنی در فشار های pn10 […]

 • شیر سماوری چدنی
  مشاهده محصول

  شیر سماوری چدنی

      شیر سماوری چدنی Cast iron Plug valve شیر سماوری چدنی : شیرآلات سماوری چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای سماوری چدنی در فشار های […]

 • شیر زبانه لاستیکی
  مشاهده محصول

  شیر زبانه لاستیکی

      شیر زبانه لاستیکی Cast iron Gate valve شیر زبانه لاستیکی: شیرآلات کشویی زبانه لاستیکی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای زبانه لاستیکی در فشار های […]